Menú Cerrar

Inicio

A túa voz conta

Social

Colectivos

Espazos

Unha plataforma de proximidade, un espazo de encontro na(s) modalidade(s) presencial ou en liña, de uso cotiá para a participación individual e colectiva da veciñanza.

  • Aberto e transparente.
  • Colaborativo e de seguemento das actuacións e das políticas municipais.
  • Para a toma de decisións colectivas.
  • De avaliación continua e retorno da información.

É moi sinxelo, pódese participar dun dobre xeito:

Plataforma web “Participa En Poio” e outras canles habilitadas – presencial, en liña e telefónica.

Eventos presenciais: Xornadas en común, encontros nos espazos públicos, Consello de Participación Veciñal e outras citas presenciais de construción colectiva.

PARTICIPAR, facer novas propostas para a localidade, comentar as iniciativas tanto do goberno municipal como da cidadanía en xeral.

INFORMAR sobre datas e lugares dos eventos presenciais, espazos e equipamentos de base, visualizar consultas e debates sobre as propostas e os datos de contacto dos colectivos locais.

É un espazo aberto, de uso cotiá [nas modalidades En liña ou Presencial] para a participación individual e colectiva da cidadanía, promovida pola Concellería de Participación Veciñal, Transparencia e Espazos Cidadáns do Concello de Poio.

Procura facilitar a participación e a sustentabilidade das iniciativas cidadáns nas localidades de Raxó, Samieira, Combarro, San Xoán e San Salvador para:

  • Informar sobre equipamentos, entidades non lucrativas e eventos.
  • Dispor de enquisas de opinión online sobre temas de actualidade local.
  • Achegar propostas e formar grupos de traballo para a mellora do municipio.
  • Comentar e apoiar as iniciativas cidadás que sexan de interese xeral ou acaden maior consenso.

Por todo isto créase a Contorna Cidadá: Participa En Poio.

III Xornada en Común. A TÚA VOZ CONTA