Menú Cerrar

Espazos

EQUIPAMENTOS BÁSICOS

Ubicación e localización dos Espazos cidadáns

Espazos de acción e participación social, lugares de encontro, recursos físicos nos que desenvolver actividades ou iniciativas con contido transversal e de proximidade para o uso colectivo da veciñanza.

Rede de Espazos Municipais
Rede de Espazos Municipais